Specifické parametry

Upozornění: Dle podmínek programů NZÚ a Kotlíkové dotace je požadována povinná instalace akumulační nádrže.

Přílohy

Typ souboru Soubor ke stažení
technický list Technický list PYROTHERM 30
prohlášení o shodě / vlastnostech Prohlášení o shodě PYROTHERM
energetický štítek Energetický štítek
certifikát Certifikát
podklad pro výpočet spalinové cesty Podklad pro výpočet spalinové cesty
návod k obsluze návod k obsluze
certifikát certifikát

Dodavatel


https://www.slokov.cz/