Specifické parametry

Upozornění: Dle podmínek programů NZÚ a Kotlíkové dotace je požadována povinná instalace akumulační nádrže.

Přílohy

Typ souboru Soubor ke stažení
prohlášení o shodě / vlastnostech CE
podklad pro výpočet spalinové cesty Spalin. cesta tab.
návod k obsluze Návod k obsluze
energetický štítek E štítek
technický list Technický list
ostatní Declaration
certifikát Certifikát

Dodavatel


https://thermoflux.cz