Specifické parametry

Upozornění: Dle podmínek programů NZÚ a Kotlíkové dotace je požadována povinná instalace akumulační nádrže.

Přílohy

Typ souboru Soubor ke stažení
technický list TECHNICKÁ DATA
prohlášení o shodě / vlastnostech CE
energetický štítek Energetický štítek
certifikát Certifikát
podklad pro výpočet spalinové cesty Výpočet spalinové cesty
návod k obsluze Návod k obsluze a údržbě - Kotel Interio

Dodavatel


https://thermoflux.cz