Specifické parametry

Přílohy

Typ souboru Soubor ke stažení
technický list Technický list Ventbox 300
návod k obsluze Návod k použití Ventbox 300400 2.16
prohlášení o shodě / vlastnostech Prohlášení o shodě
energetický štítek Energetický štítek

Dodavatel


https://www.thermwet.cz/