Specifické parametry

Přílohy

Typ souboru Soubor ke stažení
technický list Technický list - ZRAK SOLAR
prohlášení o shodě / vlastnostech Prohlášení o shodě - ZRAK SOLAR
certifikát Solar Keymark Certifikát - ZRAK SOLAR
dobrovolná certifikace Příloha k certifikátu - výsledky testů
návod k obsluze Návod na montáž - ZRAK SOLAR
ostatní Účinnost podle vyhl. č. 441-2012 Sb. (07.11.2023)
dobrovolná certifikace 21COL1632OEM22

Dodavatel


https://thermoflux.cz